Odgovornost

Vse informacije (vključno kot so npr. teksti, slike, grafični elementi, povezave in ostali materiali) ki so navedene na tej spletni strani so "takšne kot so" in "tako kot so razpoložljive". EximiTech d.o.o. in njeni partnerji, dajalci licenc, pridobitelji licenc in dobavitelji izrecno zavračajo katerokoli izjavo ali katerokoli jamstvo, naj bo to izrecno ali nakazano, vključno z jamstvom primernosti za prodajne namene, primernosti za določene namene, nekršitvam in podobno, v povezavi z delovanjem te spletne strani in njene vsebine ali vsebin uporbnikov.

Niti EximiTech d.o.o. niti podružnice, partnerji, dajalci licenc, pridobitelji licenc in dobavitelji blagovnih znamk ne dajejo nobenega zagotovila, da (i) spletno mesto ustreza vašim zahtevam, (ii) bo spletno mesto delovalo neprekinjeno, bo vedno posodobljeno, varno ali brez napak, ali (iii) da bodo rezultati pridobljeni z uporabo spletnega mesta (vključno z vsemi informacijami in vsebinami na tej spletni strani), pravilni, popolni, točni, zanesljivi ali kako drugače ustrezajo vašim zahtevam.

To je javna spletna stran: uporabnik si ne more pričakovati zaupne obdelave Uporabniških Vsebin, katere je morda posredoval na to Spletno Stran. Ne pošiljati zaupnih podatkov.

EximiTech d.o.o. in njene podružnice, partnerji, dajalci licenc, pridobitelji licenc blagovnih znamk in dobavitelji niso odgovorni za prekinitve ali opustitve v internetu, omrežjih ali gostiteljskih storitvah in ne jamčijo, da ta Spletna Stran, storitve ki zagotavljajo dostopnost ali pošiljanje elektronske komunikacije s strani EximiTech d.o.o. ne vsebujejo virusov ali drugih škodljivih elementov.

Vsaka vsebina, ki je prenese uporabnik ali kako drugače pridobi z uporabo te Spletne Strani, je opravljena na osnovi presoje uporabnika in na njegovo odgovornost. Uporabnik si prevzema popolno odgovornost za morebitno škodo na lastnem računalniku ali izgubo podatkov, kot posledica tako pridobljenih vsebin.