Brez odpovedi

Neuspešno uveljavljanje s strani EximiTech d.o.o. kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe ne pomeni odpoved katerekoli pravice podjetja EximiTech d.o.o., ne glede na pretekla ali prihodnja dejanja katerekoli osebe. Niti prejeta plačila s strani EximiTech d.o.o., niti pooblastila katerekoli osebe na dejanja EximiTech d.o.o. ne pomenijo odpoved kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe. Samo specifična pisna odpoved, podpisana od predstavnika EximiTech d.o.o. bo imela pravni učinek.